// 20.06.2014

Şedinţa Comisiei consultative din 17 iunie 2014


Marți, 17 iunie 2014, la sediul Consiliului de Mediere a avut loc ședința Comisiei consultative a corpului profesional. În cele ce urmează voi prezenta concluziile lucrărilor și obiectivele pe care doresc să le ating la finalul celor șase luni în care voi coordona lucrările acestei comisii. 

Având în vedere că pe ordinea de zi figura ca punct distinct, la nr. 2, ˮInformare din partea CM asupra stadiului proiectelor de Statut al profesiei de mediator (după cel votat de comisie pe 15.03.2014, predat membrilor CM pe 28.03.2014 și nediscutat de 3 luni de zile!) și de Standard de formare continuă, care trebuia prezentat mediatorilor în 3 luni după comunicatul CM din 03.04.2014", am considerat necesar să reiterez aspectele pe care le-am prezentat în cuprinsul punctului de vedere cu privire la lucrările Comisiei din martie 2014.

Astfel, în deschiderea acelei ședințe, mi-am exprimat opinia că, indiferent de deciziile luate în cadrul lucrărilor, Consiliul de Mediere va fi lipsit de legitimitate și nu va putea transpune în hotărârile sale punctul de vedere al Comisiei pentru simplul motiv că nu reprezintă în mod obiectiv voința corpului profesional al mediatorilor. Am atras atenția la acel moment că regulamentul după care funcționează Comisia nu mai corespunde structurii actuale a corpului profesional, reprezentat printr-un număr mare de mediatori organizați în  asociații profesionale (regulamentul a fost adoptat în aprilie 2010, la acel moment existând un număr mic de asociații și aproximativ 2000 de mediatori). Am susținut că este necesară crearea un mecanism real și transparent de consultare a corpului profesional astfel încât Consiliul de mediere, ca autoritate de reglementare în domeniu, să reflecte prin hotărârile sale voința corpului profesional.

 Cu toate că nu doresc să repun în discuție modul lipsit de neutralitate în care fostul coordonator a înțeles să-și exercite atribuțiile de reprezentare și organizare a lucrărilor și caracterul evident subiectiv al informărilor pe care le-a prezentat de fiecare dată în legătură cu lucrările comisiei,  pot doar să constat că în cele 3 luni de zile lucrurile au stagnat din toate punctele de vedere. Mai mult, ca urmare a modului în care s-au luat hotărârile în cadrul Comisiei s-a ajuns la situația nefericită în care   s-au înaintat Consiliului de Mediere spre adoptare proiecte care erau susținute de 18% din numărul total al mediatorilor, în condițiile în care la lucrări erau reprezentați în mod real peste 50% din mediatorii autorizați.  Altfel spus, dreptul fiecărui  mediator autorizat de a fi consultat cu privire la orice hotărâre a Consiliului ce îl afectează în mod direct este diferit în funcție de mărimea organizației din care face parte (paradoxal, faptul că ești membru într-o asociație cu un număr mare de membri îți diminuează dreptul de decizie în forul consultativ). Este evident că un astfel de regulament ce stă la baza deciziilor crează inechitate și conduce inevitabil către situații în care minoritatea decide în detrimentul majorității.

Pentru a oferi un exemplu concret vis-a-vis de modul cum funcționează actualul regulament, voi descrie votul privind alegerea subsemnatului ca viitor coordonator al Comisiei consultative. Au fost propuși doi candidați. Conform actualului regulament, ca urmare a exprimării votului, rezultatul a fost 13 voturi pentru subsemnatul  - 12 voturi pentru contracandidat. Pe fond însă, cele 13 voturi provin de la 13 asociații care reprezintă interesele a 4000 de mediatori, iar celelalte 12 voturi reprezintă 12 asociații cu un număr total de 1000 de mediatori.

Concluzia față de cele întâmplate nu poate fi decât una singură și este evidentă: pentru  a debloca situația prezentă se impune o  schimbare în ce privește modul de lucru al comisiei astfel încât hotărârile luate în cadrul acesteia să  reprezinte în mod real voința corpului profesional. Odată produsă această schimbare de regulament comisia consultativă va reprezenta în mod corect și democratic voința corpului profesional iar Consiliul de Mediere nu va mai fi pus în situația de a lua hotărâri fără consultarea mediatorilor.  

Cu privire la mandatul de coordonator al Comisiei consultative, îmi propun să invit reprezentanții tuturor asociațiilor profesionale la un dialog constructiv, care să aibă ca rezultat elaborarea unui set de măsuri de importanță majoră pentru profesie și anume: finalizarea proiectului Statutului profesiei de mediator;  propunerea unor modificări legislative care să revigoreze activitatea de mediere;  propunerea unui proiect de Standard pentru formarea continuă a mediatorilor; consolidarea rolului Comisiei ca  organ consultativ al corpului profesional al mediatorilor.569 vizualizări.
Dă mai departe