// 15.05.2015

Organizarea profesiei de mediator de către Consiliul de Mediere- partea I


Având în vedere evenimentele care se derulează începând cu validarea noilor membri ai Consiliului de Mediere și conștientizând că toate hotărârile adoptate de consiliu marchează profund evoluția profesiei noastre, voi încerca să analizez și să ofer o  perspectivă asupra efectelor actualei reorganizări decise de majoritatea membrilor Consiliului de Mediere.

Voi începe această serie de articole cu analiza situației în care se află Comisia Consultativă a Corpului Profesional formată din reprezentanții asociațiilor profesionale ale mediatorilor. La acest moment, fără îndoială, se poate afirma că această Comisie a fost desființată, chiar dacă pe site-ul Consiliului de Mediere ea apare distinct menționată(voi reveni spre final cu explicarea rolului actualei Comisii Consultative a Corpului Profesional).

Conform art.24 din legea profesiei noastre, mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor. Nu voi insista asupra acestei forme de organizare prevăzută în lege sau asupra modului în care se poate organiza sau reorganiza o profesie(o voi face într-un articol viitor) însă scopul constituirii asociațiilor profesionale este cel care prezintă o maximă importanță chiar și în contextul actual. Obiectivul înființării în anul 2010 a Comisiei Consultative a Corpului Profesional a fost  instituţionalizarea şi permanentizarea procesului de consultare dintre consiliu şi asociaţiile profesionale ale mediatorilor în luarea deciziilor, Comisia reprezentând un partener de consultare a Consiliului de Mediere. Conform regulamentului său de organizare și funcționare Comisia s-a aflat în raporturi de colaborare faţă de Consiliul de Mediere, rolul său fiind de organ consultativ - deliberativ autonom. Chiar dacă activitatea sa în cei aproape 5 ani de existență a fost mult discutată, apreciată sau criticată, concluzia ce se poate trage la acest moment este că ea a avut o activitate intensă, rolul său fiind într-o constantă afirmare și devenind din ce în ce mai important în luarea deciziilor de către Consiliul de Mediere. Cu precădere, în ultimii doi ani activitatea sa a crescut semnificativ, rezultatele sale concretizându-se în puncte de vedere înaintate Consiliului cu privire la deciziile acestuia privind profesia și chiar materiale redactate și dezbătute în plenul ei(proiecte de statut, proiect de modificare a legii profesiei și recent, implicarea asociațiilor profesionale în procesul de alegeri a noului Consiliu de Mediere). De asemenea, în lipsa unui mecanism de control financiar(comisie de cenzori, audit financiar extern) Comisia Consultativă a solicitat și obținut date financiare legate de  modul în care Consiliul de Mediere anterior a cheltuit fondurile mediatorilor autorizați. În concluzie, fosta Comisie Consultativă a Corpului Profesional al Mediatorilor a fost singurul mecanism funcțional(inclusiv cu secțiune pe site) din cadrul schemei de organizare a Consiliului de Mediere. Am considerat utilă această scurtă prezentare a activității Comisiei deoarece în acest moment, atât ca mediator, fost coordonator al acestei comisii cât și ca membru actual în Consiliul de Mediere îmi pun întrebarea legitimă cum vor fi consultați de aici înainte mediatorii cu privire la mediere, exercitarea profesiei, drepturile şi interesele lor? Răspunsul l-am primit de la ceilalți colegi membri ai Consiliului: în nou înființata Comisie Consultativă a Corpului Profesional al Mediatorilor.

Ce este de drept și de fapt acestă Comisie încerc să îmi explic în continuare. Prin hotărârea nr.O/4/25.03.2015, modificată prin hotărârea nr.O/16/25.04.2015, Consiliul de Mediere a decis cu majoritate de 8 voturi, organizarea Corpului Profesional al Mediatorilor din România în entități fără personalitate juridică, denumite Corpuri Profesionale Județene, conduse de președinți aleși sau numiți în funcție de Consiliul de Mediere. Conform hotărârii nr.O/17/25.04.2015 acești președinți își vor exercita atribuțiile în baza unui Contract de mandat de reprezentare, semnat cu Consiliul de Mediere, urmând să primească o remunerație lunară. Prin urmare, în realitate vom avea reprezentanți cu mandat ai Consiliului de Mediere în teritoriu și nicidecum ai mediatorilor așa cum ar părea la prima vedere, impresie falsă ce poate fi creată de organizarea unor așa-zise alegeri. Președinții Corpului Județean astfel numiți vor constitui, potrivit art.2.8 din hotărârea nr.O/4/25.03.2015 modificată, noua Comisie Consultativă a Corpului Profesional al Mediatorilor din România a Consiliului de Mediere. În consecință mă întreb care va putea fi poziția acestor reprezentanți numiți și plătiți de Consiliul de Mediere în raport de problemele profesiei ce pot face obiectul unor hotărâri ale Consiliului de Mediere. Răspunsul nu poate fi decât unul singur și este dat de natura relației de subordonare: obedientă.

În final, revin la actuala situație și poziție a fostei Comisii Consultative. În urma ședinței din 25 aprilie 2015 ea a fost desființată, locul său fiind luat de actuala Comisie descrisă mai sus. În cadrul ședinței extraordinare din 7 mai 2015 am propus înființarea Comisiei Consultative a Asociațiilor Profesionale ale Mediatorilor, considerând că este legitimă existența unei astfel de comisii, în virtutea prevederilor art. 24 din legea profesiei noastre și a scopului prevăzut în acest articol, acela de a reprezenta interesele profesionale şi protejarea statutului mediatorilor. Evident solicitarea a fost respinsă cu aceeași majoritate de 8 , hotărându-se totodată înființarea Comisiei Consultative a Organizațiilor din Domeniul Medierii, al cărei cadru și statut  este în prezent neclarificat. În acest context, concluzia este una singură: în viitorul apropiat, după numirea și intrarea în atribuții a președinților așa-ziselor corpuri județene, mecanismul de consultare cu mediatorii va lipsi cu desavârșire. Mai mult decât atât, solicitările și nemulțumirile mediatorilor se vor răsfrânge în mod direct asupra conducătorilor corpurilor profesionale, în vreme ce Consiliul de Mediere va fi, aparent, exonerat de răspundere.

În final, nu rămâne decât speranța că, în formula actuală de consultare, deciziile de importanță majoră care privesc în mod direct profesia, drepturile și obligațiile mediatorilor să fie luate doar după o consultare reală a corpului profesional.

Marin Pădeanu

Membru în Consiliul de Mediere613 vizualizări.
Dă mai departe