// 09.02.2015

Marin Pădeanu, candidat pentru Consiliul de Mediere la alegerile din 5-15 martie 2015


Luni, 9 februarie 2015, dl.Marin Pădeanu - Președinte al Asociației Profesionale de Mediere Pro Pact, și-a depus dosarul de candidat pentru demnitatea de membru în Consiliul de Mediere. Dosarul cuprinde declarația de intenție și descrierea competențelor și experienței practice ale candidatului:

 

DECLARAŢIE DE INTENŢIE

 

Candidat PĂDEANU MARIN

 

            Prin prezenta declarație îmi manifest intenția de a candida pentru demnitatea de membru în Consiliul de Mediere. În cele ce urmează, voi prezenta pe scurt motivele care m-au determinat să iau această decizie și un set de obiective pe care doresc să le realizez în decursul mandatului.

            Am început să practic medierea încă din anul 2003, în cadrul Centrului Pilot de Mediere Craiova, al cărui membru fondator sunt. În toți acești ani am fost aproape de tot ce a însemnat mediere în România și am parcurs toate etapele prin care această profesie a trecut până în prezent: am mediat cauze voluntar în perioada 2003-2006, anterior apariției Legii nr. 192/2006; am formulat propuneri în vederea apariției primei forme a Legii privind medierea și profesia de mediator; am observat modul în care s-a implementat legea și s-a constituit primul Consiliu de Mediere; am asistat la modificările succesive ale acestei legi și am observat impactul acestora asupra profesiei și activității de mediere desfășurate. Nu în ultimul rând, am urmărit modul cum a luat ființă Corpul Profesional al Mediatorilor și evoluția acestuia în contextul numeroaselor modificări generate de legea profesiei și de hotărârile interne ale celor trei Consilii de Mediere. 

            Recent, în luna decembrie 2014, mi-am încheiat mandatul de Coordonator al Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor, prilej cu care am tras o serie de concluzii referitoare la mecanismul de consultare dintre Consiliul de Mediere și mediatori, precum și la necesitatea implicării Corpului Profesional în luarea deciziilor care privesc profesia. În același timp, activitatea și rezultatele pe care le-am obținut în cadrul Comisiei Consultative, cu sprijinul colegilor mediatori, reprezentanți ai asociațiilor profesionale din țară cu care am colaborat în grupurile de lucru, sunt dovada dorinței mele de implicare în mod direct în rezolvarea problemelor curente ce țin de profesia noastră și a capacității de a lucra în cadrul unei echipe:

-finalizarea unui proiect de modificare a Legii nr.192/2006 în raport de decizia CCR privind neconstituționalitatea dispozițiilor referitoare la ședința de informare;

-instituirea unui mod organizat și eficient de lucru, bazat pe întâlniri lunare, în măsură să aducă 70-80% din corpul profesional, conferind în acest fel greutate tuturor deciziilor luate;

 -publicarea pe site-ul CdM a raportului financiar pentru perioada 01.01.2013 – 31.08.2014, reprezentând veniturile și cheltuielile Consiliului de Mediere pe perioada menționată;

- participarea unui expert asistent din partea Corpului Profesional la auditul financiar extern privind activitatea financiară a Consiliului de Mediere pe perioada întregului mandat;

-  creșterea gradului de transparență prin instituirea unei secțiuni dedicate Comisiei pe site-ul Consiliului de Mediere și prin deschiderea Comisiei Consultative pentru participarea motivată a oricărui coleg interesat la lucrările acesteia;

- constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Statutului Profesiei de Mediator în vederea avansării demersurilor și în această direcție;

- participarea din ce în ce mai activă a membrilor Consiliului de Mediere la lucrările Comisiei Consultative.

            Ca obiective prioritare, a căror realizare o voi urmări ca viitor membru în Consiliul de Mediere, menționez:

1. Modificarea Legii nr.192/2006.

- continuarea demersurilor inițiate de  Comisia Consultativă a Corpului Profesional și înaintate Ministerului Justiției, în vederea corelării textelor din Legea nr.192/2006, declarate neconstituționale;

- inițierea de noi demersuri pentru modificarea Legii privind medierea și organizarea profesiei de mediator, având drept scop principal adoptarea unor măsuri pozitive care să genereze avantaje reale și care să încurajeze cetățenii să apeleze la mediere.

2. Elaborarea şi publicarea Statutului Profesiei de Mediator.

- continuarea și finalizarea activității grupului de lucru constituit în cadrul Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor, având ca obiect elaborarea Statutului Profesiei de Mediator, act indispensabil profesiei noastre.

3. Crearea unui cadru decizional nou, de tip Congres sau Conferință Națională Anuală.

- necesitatea înființării acestui cadru prin care  Corpul Profesional al Mediatorilor să poată adopta hotărâri strategice privitoare la organizarea și exercitarea profesiei de mediator și nu doar să fie consultat, așa cum se întâmplă în prezent, foarte rar, prin Comisia Consultativă a Corpului Profesional.

4. Impunerea unui nivel maxim de transparență, atât la nivel decizional, cât și cu privire la veniturile și cheltuielile Consiliului de Mediere.

5. Stabilirea unor relaţii de colaborare şi găsirea unor zone de interes comun cu alte profesii care în prezent manifestă ostilitate faţă de mediere.

6. Îmbunătățirea standardelor de calitate în ceea ce priveşte serviciul de mediere, formarea iniţială şi continuă a mediatorilor.

7. Asigurarea unei stabilități a profesiei, atât din punct de vedere al organizării, al desfășurării activității profesionale, cât și în raport cu celelalte profesii cu care se intersectează.

Ca viitor membru în Consiliul de Mediere, îmi manifest disponibilitatea de a face echipă cu oricare alți colegi care înțeleg să nu pună interesul personal mai presus de cel al profesiei și al mediatorilor ale căror interese vom fi mandatați să le reprezentăm.

De asemenea, chiar de la momentul depunerii candidaturii, îmi exprim intenția de a mă limita la un număr de maxim două mandate, chiar dacă legea nu prevede o limită în acest sens, și nu voi candida pentru un al doilea mandat în condițiile în care majoritatea obiectivelor pe care mi le asum nu se vor realiza.                                            

 Pădeanu Marin

Descriere a competențelor și experienței practice

pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute

de art.20 din Legea nr.192/2006

 

            În raport de dispozițiile art. 8 lit. j din Anexa 11 privind Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de Mediere, prezint în cele ce urmează competențele și experiența practică de care dispun, în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de art. 20 din Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

            Am devenit mediator în luna mai 2003, ca urmare a absolvirii cursului de formare organizat în colaborare cu Ministerul Justiţiei, Ambadasa SUA şi Baroul Dolj. În toamna aceluiași an am fondat Centrul de Mediere Craiova, care a devenit  centru pilot prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 1391/C/2003 din 21.05.2005, cu scopul de a testa medierea, ca modalitate de soluţionare a conflictelor în România, în cazurile reale referite de instanţele judecătoreşti.

            În perioada 2003-2006, în calitate de mediator voluntar, am mediat numeroase cauze referite Centrului Pilot de Mediere Craiova de instanțele din județul Dolj, dar și direct de către persoane aflate în diferite conflicte. În anul 2005, în urma unui curs organizat, de asemenea, în colaborare cu Ministerul Justiţiei și Ambadasa SUA, am dobândit abilitățile necesare activității de formare în domeniul medierii. Până în prezent am participat şi la alte cursuri având ca obiect soluționarea alternativă a conflictelor. Printre trainerii care m-au format și cu care am colaborat, se numără: Kathleen Patterson, Fred Souk, Linda Lazarus, David Michael, Scott Adams, Harlow Case, Melissa Rhea, William Marsh, Bernadine Van Gramberg, Julian Teicher, Alan E.Gross.

            Până în prezent, ca membru al Centrului de Mediere Craiova, am participat ca și expert în derularea mai multor proiecte în plan local și național, având ca obiect practicarea și promovarea medierii, precum și activități de formare profesională a mediatorilor. Activitatea pe care am desfășurat-o în cadrul acestor proiecte a constat în medierea disputelor referite de instanțe, susținerea de teme în cadrul conferințelor sau seminariilor, participarea ca formator în cadrul unor cursuri, elaborarea, în calitate de autor sau coautor, a cursurilor de formare în domeniul medierii.

Totodată, în calitate de formator, am acordat asistență în ce privește procedura de autorizare la Consiliul de Mediere tuturor grupelor de cursanți pe care le-am instruit.

            Începând cu anul 2009 dețin funcția de Director executiv în cadrul Centrului de Mediere Craiova, având  atribuții de coordonare între departamente, monitorizarea îndeplinirii sarcinilor stabilite și reprezentarea asociației în relația cu alte organizații la care este afiliată.

            În perioada iunie 2014-decembrie 2014 am deținut funcția de coordonator al Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor, comisie ce reunește reprezentanții asociațiilor profesionale din domeniul medierii din România. Atribuțiile ce mi-au revenit în această calitate au fost de reprezentare și coordonare a Comisiei, precum și de organizare a activității acesteia. Totodată, am organizat, împreună cu secretariatul, evidenţa, circuitul, păstrarea şi accesul la documentele comisiei. În exercitarea mandatului am coordonat  grupul de lucru constituit la nivelul Comisiei Consultative, a cărui activitate s-a finalizat printr-un proiect de corelare și modificare a dispozițiilor Legii nr.192/2006 în raport de decizia de neconstituționaliate a CCR cu privire la ședința de informare.

 

 853 vizualizări.
Dă mai departe