// 11.10.2014

INFORMARE ŞI PUNCT DE VEDERE cu privire la şedinţa COMISIEI CONSULTATIVE din 11 octombrie 2014


În data de 11 octombrie 2014 s-a desfășurat la sediul Consiliului de Mediere ședința  Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor.

Membrii Comisiei au discutat pe marginea  primului  punct de pe ordinea de zi, anunțată prin Convocator, și anume:

ˮContinuarea demersurilor privind corelarea  dispozițiilor Legii nr. 192/2006 cu Decizia nr. 266/07.05.2014 a Curții Constituționale și elaborarea proiectului de modificare și completare a Legii nr. 192/2006.ˮ

 Obiectul dezbaterilor s-a concentrat exclusiv pe validarea propunerilor și completarea punctelor de vedere emise de grupul de lucru și Consiliul de Mediere în raport de propunerea de corelare și modificare înaintată  de Ministerul Justiției.

În deschiderea lucrărilor Comisiei au fost prezente, prin membri titulari sau prin mandat special,  un număr de 32 asociații profesionale ale mediatorilor înscrise în RNEODM-Secțiunea I, însumând un numar de 5347 de mediatori  din totalul de 8296 de mediatori cu drept de exercitare a profesiei.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor au intervenit modificări în ce privește prezența și participarea la vot după cum urmează:

Asociația ˮUniunea Națională a Mediatorilor din Româniaˮ- reprezentant Zeno Daniel Șuștac a părăsit lucrările neexprimându-și votul asupra problemelor discutate;

Asociația ˮCentrul Internațional de Mediereˮ- reprezentant Nicoleta Munteanu s-a prezentat mai târziu, exprimându-și parțial votul asupra problemelor discutate;

Asociația ˮCentrul Regional al Mediatorilor Autorizați din Moldovaˮ -reprezentant Lucian Arhire a fost prezent în mare parte la lucrări exprimându-și votul asupra problemelor discutate, în ultima parte părăsind ședința și lăsând mandat pentru exprimarea votului d-nei Marieta Avram;

Asociația ˮCamera Mediatorilor din Româniaˮ -reprezentant Doina Daniela Stan a fost prezent în mare parte la lucrări exprimându-și votul asupra problemelor discutate, în ultima parte părăsind ședința și lăsând mandat pentru exprimarea votului d-nei Ioana Marin.

În continuare, reprezentantul Consiliului de Mediere, dl.Zeno Șuștac, a prezentat stadiul discuțiilor la nivel instituțional precum și susținerea totală și necondiționată față de punctul de vedere ce va rezulta ca urmare a lucrărilor Comisiei Consultative.

Propunerile avansate și discutate a fost supuse votului în cadrul Comisiei Consultative iar rezultatul dezbaterilor fost consemnat în tabelul comparativ ce conține  proiectul de modificare și amendamentele Comisie Consultative. Punctul de vedere al Comisiei a fost transmis Consiliului de Mediere pentru a fi publicat pe site-ul instituției.

Totodată, având în vedere că se impun acțiuni urgente, inclusiv de ordin legislativ pentru redresarea profesiei, s-a solicitat Consiliului de Mediere, ca până marți, 21 octombrie 2014, să precizeze prin publicarea pe site-ul său, dacă înțelege să-și asume punctul de vedere al Corpului Profesional și în caz afirmativ, să confirme transmiterea către Ministerul  Justiției a amendamentelor Comisiei Consultative.

Cu privire la celelalte puncte aflate pe ordinea de zi a ședinței  s-a amânat discutarea acestora pentru ședința din luna noiembrie, având în vedere că discuțiile depășiseră cu mult timpul alocat.

Marin Pădeanu, coordonator comisie

 
740 vizualizări.
Dă mai departe