// 18.09.2014

Informare cu privire la şedinţa Comisiei Consultative din 13 septembrie 2014


În data de 13 septembrie s-a desfășurat, la sediul Consiliului de Mediere, ședința Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor.

La lucrările Comisiei au participat personal și prin mandat reprezentanții unui numar de 40  de asociații profesionale ale mediatorilor înscrise în RNEODM-Sectiunea I, însumand un număr de 5993 de mediatori, din totalul de 8520  de mediatori cu drept de exercitare a profesiei.

Din partea Consiliului de Mediere au participat d-na Ioana Marin, în calitate de responsabil în relația cu Comisia Consultativă, d-na Anca Ciucă, d-na Gabriela-Gyongy Mihuț, dl. Zeno Șuștac, dl.Ion Dedu, secretariatul Comisiei fiind asigurat de d-na Roxana Stoian.

Dezbaterile s-au concentrat asupra punctului 1 pe ordinea de zi și anume: “Propuneri de corelare a dispozitiilor Legii nr. 192/2006 cu Decizia nr. 266/07.05.2014 a Curtii Constitutionale”.

În deschidere s-a subliniat  necesitatea elaborării cât mai urgente a unei propuneri de modificare a Legii nr.192/2006, precum și faptul că, în centrul acestui demers, un rol determinant îl are consultarea Corpului Profesional al Mediatorilor.

S-a subliniat faptul că trebuie stabilite principiile care să conducă la emiterea unei hotărâri unitare a membrilor Comisiei Consultative și care să folosească ca bază de plecare pentru proiectul de modificare a L192/2006.

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate  proiectele depuse până la data ședinței de către mai multe asociații profesionale prin reprezentanții acestor organizații, membri ai Comisiei Consultative: Marieta Avram-Colegiul Mediatorilor, Constantin Asofronie-Asociația Mediatorilor Galați, Nicoleta Nițu- Asociația Profesională a Mediatorilor din România și Marina-Ioana Alexandru- Asociația Centrul Mediatorilor Baia-Mare.

În continuarea discuțiilor au fost aduse completări și exprimate argumente și observații față de aceste proiecte de următorii mediatori: Claudiu Ignat- Uniunea Națională a Mediatorilor din România, Eugenia Șortan-Asociația Profesională de Mediere a Conflictelor, Zeno Șuștac- Uniunea Națională a Mediatorilor din România, Gabriela-Gyongy Mihuț- Asociația Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor România, Carmen Neațu- Asociația Centrul de Mediere Alba, Ion Constantin-Asociația Profesională Mediere București-Ilfov, Dumitru Ghiță-Asociația Centrul de Mediere Vâlcea, Robert Peter Oostveen- Asociația Centrul Internațional de Mediere și ADR Edumonde, , Adi Gavrilă- Asociația Centrul de Mediere Craiova.

Ca urmare a discuțiilor s-au conturat și s-a decis prin vot asupra următoarelor principii care să stea la baza proiectului de modificare:

  1. Eliminarea  ședinței de informare/evaluare/analiză ca procedură prealabilă;
  2. Introducerea în proiectul de modificare a Legii nr.192/2006 a sintagmei ˮÎncercare de solutionare prin mediere ca etapa prealabilă sesizării instantei, în anumite domeniiˮ;
  3. Renunțarea la instituirea de sancțiuni pentru cei care nu participă/refuză procedura și înlocuirea lor cu măsuri pozitive care să creeze beneficii reale pentru participanții la mediere și care să-i motiveze să apeleze la mediator;
  4. Întărirea rolului magistratului în ce privește recomandarea adresată părților de a recurge la mediere, în special  în domeniile de la art. 601 din Legea nr.192/2006, și corelarea cu dispozițiile din C.proc.civ.;
  5. Extinderea domeniilor de la art. 601 din Legea nr.192/2006.

 

Membrii prezenți în ședința au decis constituirea și componența unui grup de lucru care să lucreze la elaborarea propunerii de modificare a Legii nr.192/2006 si totodată participarea, în vederea susținerii punctelor de vedere ale corpului profesional, în cadrul sedințelor Consiliului de Mediere  a coordonatorului în exercițiu al Comisiei Consultative. Totodată s-a hotărât adresarea unei solicitări către Consiliul de Mediere în sensul emiterii unei hotărâri de sustinere a  acestui proiect al grupului de lucru al Comisiei Consultative precum și publicarea acestei hotărâri.

În scopul informării permanente a mediatorilor cu privire la ședințele periodice, hotărârile, informările, proiectele și propunerile discutate și adoptate în cadrul Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor  s-a solicitat Consiliului de Mediere publicarea acestora în secțiunea dedicată Comisiei pe site-ul CdM.

În exercitarea atribuțiilor ce-mi revin am transmis Consiliului de Mediere punctul de vedere rezultat ca urmare a ședinței din 13 septembrie 2014, solicitând totodată publicarea acestui punct de vedere pe site-ul CdM.

Coordonator  Comisie
Marin Pădeanu714 vizualizări.
Dă mai departe