// 02.08.2018

INFORMARE


Instanțele din țară suspendă judecata în acțiunile nelegale îndreptate de actualul Consiliu de mediere împotriva mediatorilor. Valul de acțiuni de chemare în judecată pe care actualul Consiliu l-a inițiat împotriva mediatorilor se apropie de final. Un final trist pentru actualul președinte și ceilalți șapte membri ai Consiliului care îi susțin demersurile.
Comunicatul recent prin care mediatorii sunt amenințați cu “intensificarea acțiunilor de recuperare a taxelor profesionale restante” este total rupt de realitate și demonstrează încă o dată lipsa de respect față de Corpul profesional al mediatorilor, față de profesie și față de valorile și principiile pe care medierea le promovează. 
Președintele Consiliului de mediere omite un aspect important care ar fi constituit subiectul real al unui comunicat obiectiv, de natură să explice cauzele care au generat situația prezentă : în calitatea sa de preşedinte al Consiliului de Mediere, de responsabil cu administrarea finanțelor instituției, avea obligația, conform legislației în vigoare, Legii 192/2006 și Codului fiscal, să facă toate demersurile în vederea administrării resurselor instituției în condiții de economie, eficiență și eficacitate. În cei 3 ani de mandat, domnia sa și ceilalți șapte membri au continuat să încaseze sume semnificative de bani sub formă de indemnizații(ex. președinte-8000 lei net/lună, vicepreședinte-6000 lei net/lună, membrii din comisia permanentă- 5000 lei net/lună) și au refuzat să adopte măsuri reale de redresare financiară a instituției. În aceste condiții, acționarea în judecată a mediatorilor în vederea recuperării unor pretinse taxe profesionale nu poate fi privită decât ca un mijloc de asigurare a unor venituri lunare pentru un grup de persoane, sume de bani care nu se regăsesc sub nicio formă în realitatea cu care se confruntă puținii mediatori care mai practică la momentul de față.
În consecință, lucrurile sunt clare pentru mediatori și vor deveni și mai clare pentru membrii Consiliului de mediere și președinte: intensificarea acțiunilor de recuperare a taxelor profesionale restante ESTE LIPSITĂ DE ORICE EFECT și nu va face altceva decât să păteze imaginea profesiei de mediator și să grăbească FINALUL.
Pe de altă parte, mai mult ca oricând, mediatorii au dat dovadă de solidaritate și au răspuns pe măsură, oferind o lecție "eternului reclamant"-Consiliul de mediere. Mediatorii NU sunt subordonați Consiliului de mediere și nici membrilor acestuia. Consiliul de mediere și președintele său ȘI-AU DEPĂȘIT atribuțiile stabilite prin Legea nr.192/2006.
Conform legii, mediatorii NU au obligația de a susține indemnizațiile membrilor și nici cheltuielile instituției. Conform legii, Consiliul de mediere NU poate încasa decât TAXELE DEFINITE ȘI EXPRES PREVĂZUTE ÎN LEGE. Consiliul de mediere are caracter de INSTITUȚIE PUBLICĂ, neavând dreptul de a încasa cotizații. 
Dosarul aflat pe rolul CURȚII DE APEL CRAIOVA are ca obiect anularea hotărârilor Consilului de mediere prin care au fost reglementate "taxe auale profesionale". Reamintim că Legea nr.192/2006 nu prevede astfel de taxe profesionale iar instituirea și încasarea lor exced prevederilor art.21 care reglementează veniturile instituției. Totodată legea nu stabilește în sarcina mediatorilor obligația de a achita "taxe anuale profesionale" și nici sancțiuni pentru neplata acestora:
http://portal.just.ro/54/SitePages/Dosar.aspx…
Și soluțiile instanțelor din țară:
http://portal.just.ro/280/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/280/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/280/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/280/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/280/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/280/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/280/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/55/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/55/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/55/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/55/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/55/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/55/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/108/SitePages/Dosar.aspx…
http://portal.just.ro/108/SitePages/Dosar.aspx…1250 vizualizări.
Dă mai departe