// 24.02.2016

Examenul de absolvire a cursului de formare pentru profesia de mediator și necesitatea unor modificări


Am afirmat în mai multe rânduri că se impune, alături de alte măsuri menite să crească direct sau indirect calitatea serviciului de mediere, modificarea regulamentului de examen și modificarea standardului de formare inițială a mediatorului. Modificarea modului actual în care se organizează și se desfășoară examenul de absolvire a cursului de formare pentru a deveni mediator trebuie să fie una de substanță, să elimine formalismul și să asigure o verificare obiectivă și eficientă a cunoștințelor candidatului. Ea vine în contextul adoptării de către actualul Consiliu a hotărârii privind introducerea de subiecte unice pentru examen.

 

Consider că la acest moment Consiliul de Mediere trebuie să-și asume în cea mai mare măsură responsabilitatea pentru calitatea actului de formare și ulterior a celui de verificare a dobândirii cunoștințelor specifice de către viitorii mediatori.

 

În acest sens și în calitatea pe care o dețin, de membru al Consiliului de Mediere, am transmis un proiect de regulament de examen adaptat realității, prin prisma cerințelor celorlalte instituții cu care ne dorim să colaborăm, menit să crească obiectivitatea actului de examinare și nu în ultimul rând să ne alinieze ca și profesie celorlalte profesii libere.

 

Modificarea pe care o propun este substanțială și presupune implicarea maximă a Consiliului de Mediere, ca organism de reglementare în domeniu, în desfășurarea examenului de absolvire a cursurilor. Totodată, se impun schimbări și în ce privește gestionarea și eliberarea documentelor care atestă calificarea profesională a mediatorilor (certificatele de absolvire). Precizez în cele ce urmează cele mai importante modificări față de regulamentul actual:

  • În prezent organizarea și desfășurarea examenului de absolvire este în sarcina furnizorului de formare. Acesta desfășoară cursul și transmite Consiliului intenția sa de a organiza examenul la o anumită dată. În același timp, propune și comisia de examinare, formată din patru persoane (un președinte, un examinator-intern din cadrul furnizorului respectiv și doi examinatori-externi, care activează în cadrul altor furnizori). Pentru a crea un plus de obiectivitate, am propus ca organizarea și desfășurarea examenului de absolvire să revină Consiliului de mediere și nu furnizorului de formare care, conform actualului Regulament, își examinează proprii cursanți;.

  • Mai mult, desemnarea comisiei de examinare se va face prin tragere la sorți, de către Consiliul de Mediere. Se elimină astfel orice subiectivism în ceea ce privește modul în care decurge procesul de examinare, cu atât mai mult cu cât raporturile vor fi între Consiliu și examinatorii desemnați și care sunt autorizați și se află pe lista publicată pe site-ul instituției.

  • Examenul de absolvire a cursurilor se va desfășura trimestrial, în funcție de numărul candidaților înscriși, data și locul de desfășurare fiind anunțate de către Consiliu prin afișare și pe site-ul său;

  • Introducerea de precizări cu privire la fraudă-ce atrage eliminarea din examen, ce înseamnă și în ce condiții se constată;

  • Înființarea comisiei de soluționare a contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise, în prezent această atribuție revenind aceleiași comisii de examinare;

  • În ce privește certificatele de absolvire, în prezent acestea sunt eliberate cu serie, în alb, furnizorului de formare. Acesta le completează și le returnează Consiliului pentru aplicarea timbrului. Ulterior, Consiliul le retrimite furnizorului în vederea eliberării, pe bază de borderou. Modificarea propusă simplifică procedura astfel încât completarea și eliberarea acestor certificate se face direct absolventului de către Consiliul de Mediere. De altfel, art.20 lit.i stabilește această atribuție în sarcina Consiliului: i) eliberează documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor.

 

Marin Pădeanu
membru în Consiliul de Mediere
1127 vizualizări.
Dă mai departe