// 14.04.2015

Convocarea Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor în data de 18 aprilie 2015


Se convoacă Comisia Consultativă a Corpului Profesional al Mediatorilor în ziua de sâmbătă, 18 aprilie 2015, cu următoarea ordine de zi:

  1. Alegerea viitorului coordonator al Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor ;
  2. Organizarea profesiei de mediator;
  3. Statutul Profesiei de Mediator;
  4. Proiecte legislative în  curs;
  5. Propuneri de completare/modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Consultative;
  6. Diverse.

 

Conform art.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor ˮ(1) La lucrările comisiei pot participa în calitate de invitaţi membri ai consiliului, alţi mediatori autorizaţi, specialişti, experţi sau alte persoane de care este nevoie la formularea sau fundamentarea unor proiecte de acte normative sau acţiuni ori care trebuie să prezinte explicaţii sau informări.

(2) Asociaţiile pot transmite puncte de vedere la documentele supuse dezbaterii publice, fiind puse la dispozitia plenului.ˮ

Lucrările Comisiei vor avea loc în București,  în sala „ROMA” a  hotelului SIQUA, Calea Plevnei 59 A, sector 1, între orele 10.30-14.30. 

Reprezentantul Consiliului de Mediere în relația cu Comisia                                         Coordonator Comisie

Marin Pădeanu                                                                                                                        Elena Bustea
647 vizualizări.
Dă mai departe