// 27.10.2015

Comunicat al Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Ilfov


 
Către,
Consiliul de Mediere
 
 

În cadrul şedinţei on-line cu reprezentanţii CPMJ şi cei de pe lângă Curţile de Apel desfăşurată marţi, 20.10.2015, preşedintele CdM, dl. Mugur Mitroi, a prezentat un ,,ultimatum” adresat subsemnatului şi dlui Aurel Dinescu, cu privire la ne-semnarea Contractului de mandat cu CdM şi a avertizat, în caz contrar, cu demiterea noastră din funcţiile de preşedinte, respectiv vicepreşedinte, al Corpului profesional al mediatorilor din judeţul Ilfov.

În acest context, precizez că ne-semnarea acestui document până la această dată, se datorează existenţei unor clauze injuste/interpretabile ori vădit nefavorabile intereselor mediatorilor pe care noi ii reprezentăm (aşa cum rezultă şi din mesajul redat mai jos, pe care l-am transmis la data de 23.06.2015, la care nu am primit niciun răspuns) cât şi neîndeplinirii de către CdM a nici uneia din obligaţiile asumate prin acest Contract de mandat.

 

În realitate, ,,ultimatumul” dlui preşedinte este determinat de refuzul meu şi al majorităţii colegilor mediatori din judeţul Ilfov de a ne  implica în activităţi gen ,,Festivalul Cântarea Medierii” care şi-au dovedit lipsa de eficienţă ori inutilitatea, care nu au nimic de-a face sau chiar compromit ideea de mediere, au doar menirea de a aduce noi clienţi şcolilor de formare iniţiala a mediatorilor şi a menţine iluzia unei profesii care, aşa cum arată datele statistice, continuă să existe doar ca proiect pilot...

Trecând sub tăcere toate eşecurile înregistrate de actualul Consiliu de Mediere în domeniile şi momentele cu adevărat importante pentru mediatori, dl Mugur Mitroi duce profesia în derizoriu ajungând să elaboreze şi să semneze comunicate privind  acţiuni gen: distribuire de caiete elevilor, oferirea de titluri de onoare unor personalităţi sau personaje discutabile din punct de vedere al integrităţii morale ori contribuţiei efective la promovarea medierii,  plantări de copaci sau, mai nou, prin ştiri ca,,Mâine, 27.10.2015, micuţii şcolii 125 din sectorul 5, Bucureşti, cu elevi din clasele 1-8 şi cele 40 de buburuze de la grădiniţa din interiorul şcolii, se vor bucura de punguţele cu surprize oferite de echipa Secretariatului Tehnic a Consiliului de mediere  …” 

 

Considerând că principala obligaţie a reprezentanţilor Corpului profesional este, în primul rând, faţă de mediere şi interesele mediatorilor care ne-au ales, precum şi faptul că nu am încredere în cuvântul şi capacitatea preşedintelui Mugur Mitroi de a–şi îndeplini angajamentele asumate, îmi menţin decizia de a nu semna Contractul de mandat în forma impusă de Consiliul de Mediere.

Precizez că, atât eu cât şi dl.Aurel Dinescu, nu avem nici un interes personal legat de exercitarea acestor funcţii, nu avem şcoli de formare şi, mai mult, am declinat în mod constant şi ferm toate ofertele de implicare în acest gen de activităţi.

Adresez rugămintea dlui preşedinte de informa mediatorii dacă, în cazul menţinerii actualei stări de lucruri în mediere şi la împlinirea unui an de la preluarea mandatului, a luat în calcul şi varianta unei demisii de onoare.

 

Asa cum am precizat, cele de mai sus au rezultat in urma consultarii colegilor mediatori din judetul Ilfov,  care m-au rugat sa  mai transmit următoarele: 

·        Asociaţia Profesională ,,Mediere Bucureşti-Ilfov"   a fost iniţiator, partener şi semnatar al Protocolului privind Proiectul de promovare a medierii prin înfiinţarea   Biroului de informare în legătură cu procedura şi avantajele medierii la Tribunalul Ilfov şi Judecătoria Buftea. Biroul a funcţionat în perioada martie 2012-septembrie 2014, după această dată activitatea fiind sistată datorită lipsei de rezultate  - au fost efectuate peste 1750 de informări în cele 330 de zile  de prezenţă - rezultat: 12 medieri. 

Biroul de informare există, cheile sunt la noi iar relaţia noastră cu conducerea Tribunalului Buftea este una foarte bună. Toţi mediatorii din judeţ au fost informaţi că, dacă doresc sa participe la această activitate şi la actualizarea Tabloului existent la sediul acestor instanţe, putem relua activitatea de informare încă din luna octombrie 2015 - nu am primit nici o solicitare pâna la această dată;

·        Începând cu anul 2011 şi până în luna august 2014, în aceeaşi echipă, au fost realizate protocoale, înţelegeri, conferinţe, simpozioane şi diferite întâlniri  pe tema promovării medierii cu reprezentanţi ai instanţelor, parchetului, poliţiei, primăriilor şi celorlalte instituţii judeţene. Deşi, la nivel declarativ, ni s-a promis tot sprijinul de care avem nevoie şi chiar au fost realizate mai multe acţiuni şi evenimente concrete (inclusiv conferinţe de presă), efectele şi rezultatele au fost  nerelevante, chiar sub orice aşteptări în raport cu mijloacele şi resursele consumate. 

Din această perspectivă, mediatorii din judeţul Ilfov apreciază că acest gen de activităţi, deşi sunt binevenite şi pot avea efecte pe termen mediu şi lung, nu pot determina însă, acea schimbare de lucruri de care medierea are nevoie şi pe care mediatorii din toată ţara o aşteaptă. Faţă de această situaţie, gradul de disponibilitate pentru implicarea în astfel de activitaţi este unul destul de redus.

 A fost exprimat însă interesul si susţinerea fermă a oricăror acţiuni si demersuri necesare în vederea adoptării de urgenţă a modificărilor la Legea Medierii, aceasta fiind apreciată ca prima prioritate şi direcţie majoră de acţiune dar şi singura în măsură să producă acel reviriment care să asigure continuitatea si supravieţuirea acestei profesii.

Apreciem în mod deosebit implicarea şi contribuţia dnei Simona Vlădica la realizarea Protocolului semnat cu CSM, susţinem realizarea unor înţelegeri similare şi cu MJ, MI-IGP şi MP, urmând ca, în baza acestora, noi să luam legătura cu unităţile judeţene şi să asigurăm în mod operativ implementarea lor, dar atragem respectuos atenţia că astfel de documente au mai fost semnate în ultimii 5 ani şi, în lipsa unor prevederi legale ferme şi neechivoce, au rămas, din păcate, doar simple amintiri în arhivele ori sertarele instituţiilor semnatare.

În încheiere, facem un apel către membrii CdM  şi către toţi reprezentanţii aleşi ai Corpului profesional al mediatorilor şi-i rugăm să reflecteze, să dezbata şi să analizeze cu atenţie, împreuna cu toţi colegii pe care-i reprezintă, strategia, modul de acţiune şi eficienţa măsurilor   întreprinse de preşedintele CdM şi să comunice, în scris, poziţia lor faţă de acestea. 

 

Ion Constantin, preşedinte CPMJ ILFOV813 vizualizări.
Dă mai departe