// 16.02.2021

COMUNICAT


În data de 11 februarie 2021 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul formulat de Asociația Profesională de Mediere Pro Pact împotriva Sentinţei civile nr. 450, pronunțată la data de 03.10.2018 de Curtea de Apel Craiova- Secția Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr.93/54/2018. Prin hotărârea pronunțată s-a dispus trimiterea spre rejudecare la prima instanță a cererii de chemare în judecată formulată de Asociația Profesională de Mediere Pro Pact, Asociația Profesională a Mediatorilor din România și Asociația Colegiul Mediatorilor, având ca obiect anularea următoarelor hotărâri emise de Consiliul de mediere: 196/2012, 197/2012, 20/2014, 04/2016, 15/2016, 30/2016 și 31/2016.

Toate aceste acte cu caracter normativ emise de Consiliul de mediere în perioada 2012 – 2016 reglementează sub diverse forme obligația mediatorilor de a achita anual sume de bani cu titlul de taxă anuală profesională, cu toate că Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator nu instituie o astfel de obligație în sarcina mediatorilor.

Totodată, aceste hotărâri au stat la baza cererilor cu valoare redusă introduse de Consiliul de mediere împotriva mediatorilor care nu au înțeles să achite sumele de bani solicitate iar, recent, au determinat aplicarea sancțiunii disciplinare constând în suspendarea dreptului de a profesa a mediatorilor care înregistrau restanțe la plata taxei anuale profesionale.

În acest context, acțiunile îndreptate împotriva mediatorilor, având ca obiect recuperarea sumelor de bani reprezentând taxe anuale profesionale, rămân suspendate până la soluționarea definitivă a dosarului nr 93/54/2018.

În același timp, pe rolul Curții de Apel București se află dosarul nr. 5959/2/2017 care are ca obiect anularea dispozițiilor din Statutul profesiei de mediator referitoare la reglementarea taxei anuale profesionale și obligația mediatorilor de a plăti această taxă precum și normele de răspundere disciplinară care încalcă prevederile Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

În consecință, până la soluționarea definitivă a celor două dosare, orice acțiune (cu caracter disciplinar sau de altă natură) inițiată de Consiliul de mediere împotriva mediatorilor și care are ca fundament aspecte ce țin de plata unor sume de bani cu titlu de taxă anuală profesională va fi lipsită de eficiență.

Marin PĂDEANU

Președinte862 vizualizări.
Dă mai departe