// 11.10.2018

COMUNICAT


Stimați colegi mediatori,

Așa cum știti deja, încă din cursul anului 2016 Consiliul de mediere a inițiat o serie de acțiuni împotriva dumneavoastră, având ca scop colectarea de fonduri în vederea susținerii cheltuielilor foarte mari și nejustificate ale instituției (salarii personal și indemnizații ale membrilor).

Aceste acțiuni au ca efect condiționarea dreptului mediatorilor de a-și exercita liber profesia, drept consfințit de Legea nr.192/2006, act normativ care nu prevede obligația mediatorilor autorizați de a plăti vreo sumă de bani ulterior autorizării, ca și condiție pentru exercitarea profesiei.

Începând cu anul 2012, Consiliul de mediere a emis o serie de hotărâri (H. 196/2012, H. 197/2012, H. 20/2014, H. 04/2016, H. 15/2016, H. 30/2016, H. 31/2016) prin care a stabilit în mod unilateral obligații de plată a unor sume de bani (cu titlu de taxe) în sarcina membrilor corpului profesional al mediatorilor.

Ulterior, în actualul mandat, președintele instituției, Mitroi Mugur Bogdan, a procedat la acționarea în instanță a mediatorilor în scopul recuperării așa-ziselor sume restante reprezentând taxe profesionale anuale.

Totodată, prin Hotărârea nr. 30/08.08.2016, membrii actualului consiliu au instituit sancțiuni având ca obiect suspendarea din profesie a mediatorilor care înregistrează restanțe în ultimii 3 ani și respectiv excluderea din profesie a celor cu restanțe mai mari de 3 ani.

 În toată această perioadă membrii asociației noastre au fost notificați și amenințați cu suspendarea sau excluderea din profesie, cu constituirea de comisii de disciplină și cu acționarea în instanță în situația în care nu vor achita sumele de bani pretinse de Consiliul de mediere.

Până în prezent, Consiliul de mediere a chemat în judecată peste 500 de mediatori, solicitându-le diverse sume de bani, cu titlu de „taxe profesionale”.

Asociația Profesională de Mediere Pro Pact, alături de Asociația Profesională a Mediatorilor din România și Asociația Colegiul Mediatorilor, au promovat o acțiune în anularea Hotărârilor Consiliului de Mediere. Prin această acțiune s-a solicitat anularea Hotărârii nr. 196/2012, a Hotărârii nr. 20/2014, a Hotărârii nr. 04/2016, a Hotărârii nr.15/2016, a Hotărârii nr. 30/2016, precum și a Hotărârii nr. 31/2016, respectiv tocmai a acelor hotărâri care constituie temeiul pretins legal al acțiunilor promovate de către Consiliul de Mediere.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Craiova la data de 09.01.2018 sub nr. 93/54/2018 iar ulterior, în majoritatea dosarelor aflate în curs de judecată pe rolul instanțelor din țară, s-a dispus suspendarea judecății până la soluționarea definitivă (fond și căi de atac) a acțiunii având ca obiect anularea hotărârilor care reglementează pretinsele taxe profesionale.

 La data de 3 octombrie 2018 Curtea de Apel Craiova a respins acțiunea în anulare.

Vă aducem la cunoștință că, ulterior comunicării sentinței pronunțată de Curtea de Apel Craiova, vom promova căile de atac prevăzute de lege.

 

11 octombrie 2018

Asociația Profesională de Mediere Pro Pact

Consiliul Director

 

Descarca documentul in format PDF

 981 vizualizări.
Dă mai departe