// 08.10.2017

COMUNICAT


Stimați colegi mediatori,
Continuăm să vă prezentăm soluții ale instanțelor din țară prin care s-au respins cererile de chemare în judecată formulate de Consiliul de mediere împotriva mediatorilor, acțiuni având ca obiect recuperarea unor așa-zise debite reprezentând "taxe anuale profesionale din perioada 2008-2016". Vă reamintim că Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator nu stabilește în sarcina mediatorilor obligația de a achita taxe anuale și nici sancțiuni pentru neplata unor astfel de taxe. Conform legii, mediatorii nu au obligația de a susține financiar cheltuielile Consiliului de mediere(indemnizații ale membrilor, salarii ale personalului, chirie, ș.a.). Aceste taxe au fost "creația" diferitelor conduceri ale instituției și au făcut obiectul unor hotărâri diferite în toți acești ani, hotărâri care sunt în prezent contestate în instanță.
Demersul instituției de a acționa în instanța de judecată membrii Corpului profesional este în afara legii și dovedește necunoașterea de către actualii membri ai Consiliului a atribuțiilor ce le revin. Totodată, ne manifestăm ferm convingerea că toate aceste acțiuni îndreptate împotriva Corpului profesional precum și punerea în aplicare a oricăror hotărâri ce au ca obiect sancționarea mediatorilor vor avea ca finalitate angajarea răspunderii personale a celor care au participat la luarea acestor decizii.

Complet: Complet nr.9 - Special ; Dosar nr. 5132/190/2017 ; Judecatoria Bistrita

Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de valoare redusă formulată de reclamantul CM, în contradictoriu cu pârâtul ML - BM.Obligă reclamantul la plata în favoarea pârâtului a cheltuielilor de judecată în cuantum de 700 lei.Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii, cererea de apel putând fi depusă la Judecătoria Bistriţa. Dată în Cameră de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi 06.10.2017. 
Document: Hotarâre cameră consiliu  4389/2017  06.10.2017

Complet: C1C Dosar nr. 8614/325/2017 ; Judecatoria Timisoara

Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului P. F. - BIROU DE MEDIATOR invocată de pârât. Respinge cererea de valoare redusă formulată de reclamantul CONSILIUL DE MEDIERE în contradictoriu cu pârâtul P. F. - BIROU DE MEDIATOR. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce trebuie depusă la Judecătoria Timişoara. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.06.2017. 
Document: Hotarâre cameră consiliu  6457/2017  21.06.2017

Complet: Camânări/incidente 12 ; Dosar nr. 12769/212/2017 ; Judecatoria Constanta

Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamantul Consiliul de Mediere în contradictoriu cu pârâta P. A. G. – Birou de mediator. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată astăzi, 21.09.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei 
Document: Hotarâre  10119/2017  21.09.20171124 vizualizări.
Dă mai departe