// 13.05.2014

Asociaţia Profesională de Mediere Pro Pact - Comunicat referitor la decizia Curţii Constituţionale din data de 7 mai 2014


Asociația Profesională de Mediere Pro Pact  își exprimă pe această cale îngrijorarea față de evenimentele din ultima săptămână, care au afectat în mod direct evoluția medierii în România și totodată dezaprobă modul în care mass-media a preluat și prezentat publicului larg, deseori total distorsionat, aceste evenimente. În consecință, considerăm că se impun o serie de clarificări și precizări, pe care le expunem în cele ce urmează.

În data de 7 mai 2014, Curtea Constituțională a României a publicat pe site-ul oficial un comunicat de presă  prin care a informat că a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 2 alin. (1) şi (12) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator sunt neconstituţionale. În esență, decizia Curții vizează, pe de o parte, obligația impusă părților de textul legal sus menționat, de a face dovada participării, în anumite tipuri de litigii, la ședința de informare privind beneficiile medierii și pe de altă parte, sancțiunea aplicabilă în caz de nerespectare a acestei obligații.

Cu toate că aceste prevederi legale au suscitat controverse aprinse în rândul profesioniștilor din domeniul juridic, ele erau menite să popularizeze o procedură relativ nouă, o alternativă la mult mai cunoscuta soluționare a litigiului prin instanța de judecată. 

Deși departe de a fi considerată o îngrădire a dreptului de liber acces la justiție al cetățeanului, având în vedere și caracterul gratuit- expres prevăzut de lege al ședinței de informare, de la bun început această obligație a întâmpinat o rezistență mare din partea altor profesii implicate în actul de justiție și mai puțin din perspectiva justițiabilului direct interesat și care a participat la procedura de informare. Din păcate, decizia Curții, așa cum arată la prima vedere, afectează vădit evoluția medierii și se înscrie în rândul altor modificări de natură legislativă din ultimii ani care descurajează profesia de mediator.  

Dorim, pe această cale, să ne manifestăm convingerea fermă că această decizie nu poate influența negativ, pe termen lung, dezvoltarea profesiei noastre, ci ne determină pe fiecare dintre noi să depunem eforturi pentru a ne face cunoscuți și pentru a face medierea cunoscută oamenilor, cu toate avantajele ei. Trecem printr-o nouă încercare căreia trebuie să-i facem față și pe care, prin solidaritate, o vom depăși.

Pe de altă parte, în această perioadă am luat act cu regret de o serie de apariții în  mass-media locală și națională, prin care se prezintă într-o manieră total distorsionată această decizie a Curții Constituționale, făcându-se deseori confuzie între ședința de informare privind avantajele medierii și instituția medierii în sine. Dorim să precizăm încă o dată că, medierea, ca profesie și modalitate de soluționare a conflictelor, există în prezent și va continua să se afirme prin însăși ideile pe care le promovează - dialogul, independența, respectul și autodeterminarea - care stau la baza oricărei societăți moderne, cu aspirații.

Prin intermediul prezentului comunicat facem apel la instituțiile mass-media precum și la cei care acționează sub numele lor, exprimându-ne speranța că pe viitor vor informa în mod corect, obiectiv și transparent cetățenii cu privire la instituția medierii, după o prealabilă documentare și consultare a unor persoane abilitate în domeniu.

Președinte,

Marin Pădeanu477 vizualizări.
Dă mai departe