// 13.04.2014

Asociaţia Profesională de Mediere Pro Pact - Articol botosaninews.ro


MEDIEREA – soluția pașnică pentru rezolvarea conflictelor

Până de curând, foarte puțini dintre noi cunoșteau de existența medierii, ca o altă modalitate de rezolvare a conflictelor, cea mai des folosită fiind instanța de judecată.

”Primii pași în implementarea profesiei de mediator în România au fost făcuți în Craiova, în anul 2003, când, cu sprijinul Ministerului Justiției și al Ambasadei SUA, a luat ființă la Craiova Centrul Pilot de Mediere care  în prezent funcționează  ca Asociația Centrul de Mediere Craiova și furnizează servicii de mediere și cursuri de formare a persoanelor ce doresc să acceadă în profesia de mediator.

A urmat o perioadă de testare și familiarizare a justițiabililor cu noțiunea de ”mediere”, instanțele de judecată îndrumându-i pe aceștia către mediatorii Centrului pentru a găsi soluții amiabile ale litigiilor  în care erau implicați. Astfel, au fost mediate peste 1500 de cazuri referite de instanțele din județul Dolj.

Ca urmare a evaluării acestor rezultate, a directivelor europene de implementare a modalităților alternative de soluționare a litigiilor și în contextul creșterii continue a numărului de dosare pe rolul instanțelor de judecată, în anul 2006 a apărut Legea nr. 192, care a reglementat profesia de mediator, ca o activitate independentă de interes public și ca o necesitate pentru o mai bună înfăptuire a justiției.”(Marin Pădeanu-membru fondator al Centrului Pilot de Mediere Craiova, președinte al Asociației Profesionale de Mediere Pro Pact).

Din acel moment, instituția medierii a devenit cunoscută prin avantajele concrete pe care legea le oferea  părților care alegeau voluntar această cale de rezolvare a conflictelor.

Astfel, s-a prevăzut posibilitatea medierii unui număr mare de litigii civile, comerciale, de dreptul  familiei, penale, de dreptul muncii sau în domeniul protecției consumatorului.

Și în prezent, apelarea la procedura medierii prezintă, în primul rând, avantaje de ordin material pentru părți: evitarea plății unor taxe de timbru în continuă creștere sau posibilitatea restituirii acestor taxe, deja plătite. Mai mult, părțile pot evita costurile ridicate pe care le presupune un proces în instanță, cu toate fazele desfășurării sale ( administrarea de probe, căi de atac, executarea hotărârii judecătorești).

Pe de altă parte, părțile pot ajunge la o rezolvare rapidă a neînțelegerii lor, incomparabil cu durata unui dosar în instanță; în cazul acțiunii în consfințirea acordului de mediere sau a  acordului de mediere intervenit între părțile unui dosar aflat pe rol se acordă termene de judecată mai scurte, rolul instanței fiind cel de verificare a legalității înțelegerii de care urmează să ia act.

Soluția prin care părțile aleg să-și rezolve neînțelegerile va fi cuprinsă într-un acord de mediere cu valoarea unui înscris sub semnătură privată, dar pe care părțile îl pot prezenta spre consfințire instanței, care va pronunța o hotărâre judecătorească ce va cuprinde înțelegerea lor.

 Acordul de mediere, în virtutea legii, oferă părţilor beneficiul unui timbraj redus cu minim 50% din taxa legală, posibilitatea restituirii taxei de timbru deja plătită şi chiar scutiri de taxă, în condiţiile legii şi în raport de momentul când intervine acordul (în cadrul unui dosar aflat pe rol sau anterior introducerii unei cereri de chemare în judecată).      

Un alt beneficiu al medierii constă în confidențialitatea procedurii, părțile evitând expunerea în public a problemelor lor, în special cu privire la conflictele de familie (divorț, stabilirea domiciliului minorilor, partajarea bunurilor comune soților sau rămase ca moștenire), dar și în disputele comerciale, de muncă, penale, privind protecția consumatorului, unde protejarea imaginii este foarte importantă.

Spre deosebire de o hotărâre judecătorească, unde există în general un ”învingător” și un ”învins”, soluția pe care părțile o găsesc împreună la mediator le avantajează pe ambele, aspect ce duce la menținerea relațiilor avute înainte de apariția conflictului și nu la distrugerea lor .

Începând cu luna august a anului 2013, a devenit obligatoriu pentru părți ca, în anumite tipuri de dispute, să meargă la biroul unui mediator pentru a se informa în mod gratuit cu privire la beneficiile medierii. Rațiunea acestei obligativități este ca cetățenii să afle de existența și a unei alte modalități de a-și rezolva conflictul și în cunoștință de cauză, să aleagă calea pe care o consideră potrivită rezolvării disputei lor.

Părțile care aleg medierea, trebuie să știe că mediatorul este un profesionist, care își desfășoară activitatea în baza autorizării de către Consiliul de Mediere din România,  este o persoană imparțială, care are cunoștințele teoretice și practice necesare pentru a le ajuta să găsească împreună soluția de rezolvare a disputei lor. În procedura de mediere, părțile participă voluntar și au dreptul de a fi însoțite de avocat sau de oricare altă persoană a cărei prezență o consideră utilă. Ședințele de mediere sunt prestate contra unui onorariu, care variază în funcție de complexitatea cauzei.

Mediatorii își desfășoară activitatea în formele de exercitare prevăzute de lege și sunt organizați în asociații profesionale înregistrate la autoritatea de reglementare la nivel național, Consiliul de Mediere din România.744 vizualizări.
Dă mai departe