// 19.02.2014

Asociaţia Profesională de Mediere Pro Pact - Adresă către Consiliul de Mediere


Referitor la Hotararea nr. 235/25.01.2014,

Subscrisele, ASOCIATIA MEDIATORILOR AUTORIZATI IALOMIȚA, cu sediul în loc. Slobozia, B-dul Unirii, Bl E 15, sc.B, apt. 3, jud. Ialomiţa, reprezentata de av. Ciupercă Aurelia în calitate de vicepreşedinte şi ASOCIATIA PROFESIONALĂ DE MEDIERE PRO PACT, cu sediul în Oradea, str. Mihail Kogălniceanu, nr.19/A, jud.Bihor, reprezentată prin Pădeanu Marin, în calitate de preşedinte,  prin prezenta ne manifestam profunda indignare şi totala dezaprobare  în legatură cu modalitatea în care  Consiliul de mediere înţelege să interpreteze prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare  referitoare la obligaţia mediatorilor de formare profesională continuă.

Consideram ca Hotărârea nr. 235/25.01.2014  este  total  ruptă de  realitatea cu care se confruntă în prezent profesia de mediator. Scopurile care au stat la baza emiterii unei asemenea decizii nu sunt sub nicio formă menite  să  propulseze profesia de mediator şi să crească din punct de vedere calitativ  actul  de mediere, ci dimpotrivă,  masurile dispuse nu fac altceva decat sa creeze o dispută reală  în cadrul profesiei între marea masa a mediatorilor si organele de conducere şi totodată sa încalce  principii fundamentale de drept.

Apreciem ca Hotarârea nr. 235/25.01.2014 este în primul rând nelegală şi neconstituţională având  în vedere  încălcarea unui principiu de drept statuat  în toate etapele de evoluţie ale dreptului român şi anume : neretroactivitatea aplicării legii.  Dacă printre pionierii medierii mai sunt şi persoane care au noţiuni de drept, sau dacă dintre cei care au putere de decizie există şi persoane care sa înteleagă aplicarea în timp a normelor de drept civil,  atunci avem convingerea că această hotărâre va fi supusă reanalizării şi revizuirii. Considerăm ca este inadmisibil a se lua o asemenea decizie în condiţiile în care prioritare pentru actualul  Consiliu de mediere  ar trebui să fie promovarea  profesiei de mediator,  creşterea calităţii serviciului de formare iniţială   şi alte măsuri  importante menite să protejeze  profesia  de ingerinţele grave aduse de ultimele modificări ale Legii nr.192/2006.(exemplu: art.2 alin.13). 

Totodată, având în vedere că reprezentăm interesele unui număr de aproximativ 200 de mediatori autorizaţi, considerăm că aspectul privind formarea continuă este unul foarte important şi care trebuie tratat de actualul consiliu ţinând cont, în mod special, de faptul că profesia de mediator este una tânără, aflată la început de drum şi care trebuie încurajată prin măsuri menite să stimuleze dorinţa mediatorilor de a participa la cursuri , conferinţe şi seminarii ce le pot fi de folos în desfăşurarea activităţii.  În consecinţă orice decizie a consiliului în acest sens nu poate produce efecte decât pentru  viitor  şi  apreciem că se impune reanalizarea hotărârii nr.235/25.01.2014 şi a celorlalte prevederi privind formarea profesională continua,  astfel încât mediatorii să beneficieze de un sistem real şi transparent de acumulare de astfel de puncte, în concordanţă cu realitatea cu care se confruntă profesia de mediator.

 

 Cu stimă,
 Ciupercă Aurelia - ASOCIATIA MEDIATORILOR AUTORIZATI  IALOMIŢA
 Pădeanu Marin - ASOCIATIA PROFESIONALĂ DE MEDIERE PRO PACT


610 vizualizări.
Dă mai departe