// 22.10.2014

Adresa Comisiei Consultative către Ministerul Justiţiei referitoare la modificarea Legii privind medierea


Stimate domnule Ministru,

 

Referitor la modificarea  Legii 192/2006 privind medierea  şi organizarea profesiei de mediator,

Vă comunicăm urmatoarele:

Luând în considerare Decizia Curţii Constituţionale nr. 266 din 7 mai 2014, publicată în M.of. nr. 464/25 iunie 2014, fiind declarate neconstituţionale prevederile art. 2 alin. (1) şi (12) din Legea nr. 192/2006, dar menţinute ca fiind constituţionale dispoziţiile art. 601 din Legea nr. 192/2006 şi cele ale art. 200 C.proc.civ.,

Având în vedere existenţa unor proiecte elaborate la nivelul asociaţiilor profesionale, inclusiv la nivelul Consiliului de mediere,

Constatând faptul că, sub mai multe aspecte soluţiile sunt apropiate, 

În vederea armonizării punctelor de vedere formulate în cadrul profesiei,  a fost convocată Comisia Consultativă a Corpului Profesional al Mediatorilor de pe lângă Consiliul de Mediere pentru data de 13 Septembrie 2014 şi, respectiv, pentru data de 11 Octombrie 2014.

La lucrările Comisiei din 13 Septembrie au participat reprezentanții unui număr de 40 de asociații profesionale ale mediatorilor, însumând un număr de 5993 de mediatori cu drept de exercitare a profesiei, din totalul de 8520 de mediatori activi, înscrişi în Tabloul Mediatorilor.

Dezbaterile în cadrul Comisiei au avut în vedere, la şedinţa din 13 Septembrie, ca obiectiv principal, corelarea cu decizia Curţii Constituţionale Decizia Curţii Constituţionale nr. 266/2014, formularea principalelor teze care să răspundă următoarelor preocupări majore:

  1. Dacă să se menţină “şedinţa de informare” / ”evaluare” / “analiză”, ca procedură prealabilă ori să se dea o mai mare consistenţă etapei prealabile înlăturând caracterul formal al şedinţei de informare, înlăturat de Curte. (Paragraf 24, Decizia 266/2014 a CCR) instanţei ce constă în „încercarea de soluţionare” prin mediere a disputelor/litigiilor.
  2. Dacă să se prevadă sau nu sancţiuni când nu este respectată această procedură prealabilă.
  3. Care să fie cele mai apte mecanisme care să orienteze părţile spre mediere, cu respectarea tuturor principiilor fundamentale ale medierii şi procedurii civile.
  4. Identificarea unor măsuri pozitive, care să creeze beneficii reale pentru participanții la mediere prin care părţile să fie încurajate/motivate să apeleze la mediere, precum restituirea taxelor de timbru.

Astfel, cu o largă majoritate de voturi, respectiv peste 96%, reprezentând cca 5749 de mediatori, au fost adoptate următoarele teze:

Teza I – Menținerea sedinței de informare/evaluare/analiză ca procedură prealabilă sesizării instanţei. Vot “împotrivă”, 5844 mediatori

Teza II –Introducerea în proiectul de modificare a Legii nr.192/2006 a sintagmei ˮÎncercarea de solutionare a conflictului prin mediere” ca etapă prealabilă sesizării instanței, în anumite domenii. Vot “pentru”, 5916 mediatori.

Teza III – Existența unei sancțiuni pentru neîndeplinirea etapei prealabile sesizării instanţei de ˮÎncercare de solutionare a conflictului prin mediere” conform cu teza a II-a. Vot “împotrivă”, 5749 mediatori.

Teza IV – Întărirea rolului judecătorului în cadrul procedurii civile în sensul instituirii unor reguli de procedură care să-i permită să dispună măsurile necesare pentru ca părţile să încerce soluţionarea litigiului prin mediere, până la primul termen de judecată, în domeniile de la art. 601, dacă mediatorul nu a fost sesizat înainte de introducerea cererii de chemare în judecată; modificarea art 227 Cod procedură civlă astfel încât judecătorul să  beneficieze de un instrument puternic atunci când recomandă părţilor să încerce medierea, pe toată durata procesului. Vot “pentru”, în unanimitate.

Teza V - Extinderea domeniilor de la art. 601 din Legea nr.192/2006, corelat cu teza a II-a. Vot “pentru”, unanimitate.

 Teza VI -  Identificarea  unor măsuri pozitive, care să creeze beneficii reale pentru participanții la mediere, prin care părţile să fie încurajate/motivate să apeleze la mediere, precum restituirea taxelor de timbru. Vot “pentru”, în unanimitate.

 

In cadrul lucrărilor Comisiei din 11 Octombrie, apreciind că propunerile de modificare a Legii nr. 192/2006, elaborate de Ministerul Justiţiei, sunt utile și necesare, fiind totodată în spiritul tezelor mai sus menţionate şi aprobate de Comisia Consultativă a Corpului Profesional şi în consens cu propunerile elaborate de Ministerul Justiţiei, au fost formulate unele propuneri de îmbunătăţire a acestora pe care vă rugăm să le găsiţi ataşate. Aceste propuneri au fost comunicate Consiliului de Mediere şi publicate pe site-ul acesteia la adresa http://www.cmediere.ro/page/1095/sedinta-comisiei-consultative-a-corpului-profesional-al-mediatorilor---11-10-2014-

Din informaţii publice, am luat cunoştinţă de propunerile formulate de Consiliul Superior al Magistraturii la textele elaborate de Ministerul Justiţiei. Faţă de propunerile Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la menţinerea sedinţei de informare şi aplicarea sancţiunii amenzii prevăzută la art. 187 alin. 1 lit. f), arătăm că aceste propuneri sunt în totală disonanţă atât cu spiritul textelor propuse de Ministerul Justiţiei cât şi cu tezele şi propunerile formulate de Corpul Profesional al Mediatorilor în cadrul Comisiei Consultative.

 

Cu încrederea că Ministerul Justiţiei va lua în considerare aceste teze si propuneri de îmbunătăţire a legii, in colaborare cu Consiliul de Mediere si Comisia Consultativă a Corpului Profesional al Mediatorilor şi vor fi identificate cele mai adecvate soluţii legslative în viitoarea reglementare, în concordanţă cu  principiile fundamentale ale medierii precum şi cu principiile fundamentale ale procesului civil,

 

Vă asigurăm de cea mai aleasă consideraţie, 721 vizualizări.
Dă mai departe