// 18.11.2014

Adresa Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor către Consiliul de Mediere


Domnule Președinte al Consiliului de Mediere,

În raport de dispozițiile art.4 alin.1 lit.d din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor, vă aducem la cunoștință soluțiile adoptate în cadrul ședinței Comisiei Consultative desfășurată în data de 15.11.2014 și totodată vă informăm cu privire la solicitările rezultate din dezbateri și aprobate de Comisie:

1. Solicităm Consiliului de Mediere completarea raportului financiar prezentat la Conferința Națională din 7 noiembrie cu următoarele obiective:

  • Executarea bugetară pe anii 2012, 2013 și până la 31 octombrie 2014 (venituri/cheltuieli), pe capitole bugetare;
  • Soldul conturilor de disponibilități la zi (depozite, conturi curente);
  • Publicarea pe site-ul Consiliului de Mediere a raportului financiar complet până la data de 1 decembrie 2014;
  • Măsuri pentru reducerea deficitului bugetar din 2014 și proiectul de buget pentru 2015.

De asemenea, solicităm Consiliului de Mediere participarea membrilor săi, în calitate de invitați,  la următoarea ședință a Comisiei Consultative din 13 decembrie 2014 în vederea discutării  situației financiare prezentate și a măsurilor ce se impun a fi luate ca urmare a acestei situații.

2.  Solicităm publicarea pe site-ul Consiliului de Mediere, în secțiunea Comisiei Consultative,  alături de celelalte documente(convocator, propuneri pentru discuții, informări, puncte de vedere, hotărâri), a fișei de prezență și a fișei ce conține voturile exprimate de fiecare reprezentant.

Totodată solicităm transmiterea prin newsletter a anunțului  privind  publicarea pe site-ul Consiliului de Mediere a documentelor menționate mai sus,  rezultate în urma ședințelor Comisie Consultative.

Anexăm prezentei informări ordinea de zi cu soluțiile adoptate, fișa de prezență și fișele de vot.

Comisia Consultativă, 18 noiembrie 2014616 vizualizări.
Dă mai departe