Asociația Profesională de Mediere Pro Pact este o organizație ai cărei membri sunt dedicați activităților de promovare a medierii, ca modalitate eficientă și pașnică de rezolvare a conflictelor. Pentru a-și îndeplini misiunea, toate deciziile luate în cadrul asociației noastre sunt colaborative și au la bază următoarele principii și valori călăuzitoare:

  • punerea la dispoziția membrilor și a publicului de oportunități de educație în privința medierii, ca profesie și ca mod de soluționare a litigiilor;
  • încurajarea autodeterminării și împuternicirii cetățenilor prin dezvoltarea eficientă a abilităților de rezolvare a disputelor prin mediere precum și predarea și trainingul acestor abilități;
  • transformarea modului în care societatea românească administrează și rezolvă conflictele dintre cetățenii săi;
  • îmbunătățirea standardelor profesionale de practică și etică a mediatorilor, prin elaborarea și promovarea unui mod unitar de organizare a activității de mediere și a unei practici etice de calitate superioară;
  • primirea în rândul membrilor săi de practicieni și teoreticieni provenind din diverse domenii de activitate, ceea ce contribuie la crearea unui corp profesional puternic;
  • crearea de alianțe cu alte organizatii specifice din domeniul medierii care împărtășesc aceeași misiune și valori fundamentale;
  • încurajarea tinerilor atât în ce privește apelarea la procedura medierii cât și în practicarea profesiei de mediator

Asociația Profesională de Mediere Pro Pact este devotată diversităţii şi egalităţii în drepturi în cadrul membrilor săi, structurii şi lucrului la nivel organizaţional. O organizaţie cu diversitate în cultură este una care recunoaşte, sprijină, preţuieşte şi utilizează diferenţele şi asemănările dintre oameni pentru a veni în sprijinul obiectivelor şi ţelurilor sale organizaţionale. 

Asociația Profesională de Mediere Pro Pact este o organizație neguvernamentală de interes public de sine stătătoare și nu funcționează în beneficiul unui grup privat de indivizi. În consecință, nicio parte din câștigul net al asociației nu va fi folosită în beneficiul personal sau distribuită către membrii săi sau ai  Consiliului Director, în afara compensațiilor, în limite rezonabile, pentru serviciile care au fost prestate de drept. 

Niciuna din activitățile organizației noastre nu va fi orientată către sfera politică. Asociația Profesională de Mediere Pro Pact nu va participa, nu va interveni și nici nu va publica sau distribui declarații privind orice campanie electorală, fie pentru, fie împotriva vreunui candidat la o funcție oficială.


Dă mai departe