Ansamblul relațiilor comerciale este caracterizat de o serie de aspecte esențiale precum: profitul, timpul sau imaginea iar conflictele ce apar în acest domeniu le pot afecta pe termen lung sau, în lipsa unei intervenții viabile, în mod iremediabil. Medierea  poate interveni, prin voința exclusivă a părților implicate, în majoritatea conflictelor din domeniul relațiilor de afaceri iar soluțiile pe care părțile le negociază prin mediere pot constitui deseori premisa continuării acestor relații. Un acord de mediere nu înseamnă obligatoriu continuarea raporturilor comerciale dar poate reprezenta o modalitate amiabilă de a pune capăt acestora (ex. rezilierea unui contract).

Părțile implicate într-o dispută de natură comercială pot apela la un mediator înaintea declanșării unei acțiuni în instanță sau în timpul derulării procesului, la recomandarea judecătorului sau din proprie inițiativă.

Atunci când judecătorul le recomandă părților medierea, ele se vor prezenta la un mediator pentru a iniția demersuri în scopul declanșării procedurii de mediere. Mediatorul le va oferi informații cu privire la procedura de mediere și posibilele avantaje, în funcție de caz.  Această  informare are caracter gratuit și oferă părților posibilitatea de a decide, în cunoștință de cauză dacă vor rămâne să-și rezolve disputa prin mediere sau vor lăsa instanța de judecată să decidă o soluție în ce privește neînțelegerea lor.  Dacă vor decide  declanșarea unei medieri, părțile pot cere suspendarea judecății sau pot derula medierea cât timp dosarul este pe rol. Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.

Dacă părțile vor solicita suspendarea procesului aflat pe rolul instanței și ulterior nu vor ajunge la o înțelegere la finalul medierii, reluarea judecății ce implică repunerea pe rol a dosarului, este scutită de taxa de timbru.

Acceptarea participării sau participarea la mediere nu constituie o recunoaştere a dreptului ce ar face obiectul litigiului. Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă începând cu data semnării contractului de mediere, până la închiderea procedurii de mediere în oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege.

Atunci când părțile au deja un  proces pe rol și au plătit și taxa de timbru aferentă cererii de chemare în judecată, odată cu prezentarea acordului de mediere pentru a se lua act de el, instanța va restitui la cererea părții interesate taxa de timbru, în integralitate, cu unele excepții. 

În situația în care părțile participă la mediere înainte să ajungă în instanța de judecată și medierea se încheie printr-un acord, fie el și parțial, acest lucru duce la evitarea unui proces în instanță, de durată și cu costuri mari. Atunci când obligațiile pe care părțile și le asumă prin acordul de mediere se întind pe o perioadă mai mare de timp, ca o garanție pentru părți privind executarea lor, legea le permite să ceară instanței să consfințească acordul, el devenind astfel titlu executoriu. Un astfel de demers presupune costuri minime(o taxa de timbru de 20 de lei) și o procedură în instanță rapidă, spre deosebire de un proces obișnuit.

În concluzie, avantajele pe care le prezintă medierea în domeniul dreptului comercial sunt: 

  •  costuri reduse (restituire taxă de timbru sau taxă de timbru 20 lei);
  •  confidenţialitatea (protejarea imaginii);
  •  rapiditate în găsirea unei soluții;
  •  menţinerea relaţiilor de afaceri;
  •  acordul consfinţit este titlu executoriu.

Dă mai departe