1/ De ce să fiu membru într-o asociaţie profesională?

Conform Legii nr.192/2006 privind medierea și profesia de mediator, mediatorii se constituie în asociații profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor. Aceste asociații sunt înființate și funcționează conform Ordonanței Guvernului nr.26/2000 și sunt înscrise în Registrul Național de Evidență al Organizațiilor în Domeniul Medierii(RNEODM)-secțiunea I-Asociații Profesionale, la Consiliul de Mediere din România. Deși nu reprezintă o condiție necesară autorizării ca mediator, calitatea de membru într-o asociație profesională îi conferă mediatorului dreptul de a figura pe Tabloul Mediatorilor publicat de Consiliul de Mediere. Taxa de aderare, cotizația anuală sau lunară, drepturile și obligațiile membrilor-mediatori sunt stabilite  prin hotărârile organelor de conducere ale fiecărei asociații profesionale. Orice mediator are dreptul de a părăsi o asociație profesională și de a adera la o alta, în condițiile legii, având obligația de a notifica Consiliul de Mediere cu privire la această schimbare și de a solicita modificarea corespunzătoare a datelor înscrise în Tabloul Mediatorilor.

Mediatorii pot fi membri într-o singură asociație profesională înscrisă în RNEODM-secțiunea I, indiferent dacă aceasta are caracter local sau național. Mediatorii își pot exercita activitatea pe întreg teritoriul României, conform Legii nr.192/2006 privind medierea și profesia de mediator, indiferent de asociația profesională din care fac parte. 

2/ De ce să fiu membru în Asociaţia Profesională de Mediere Pro Pact?

Asociația Profesională de Mediere Pro Pact este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică având drept scop reprezentarea intereselor  profesionale ale membrilor, protejarea statutului lor si apărarea drepturilor acestora. În egală măsură susținem promovarea, sprijinirea, studiul şi practica medierii, în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 192/2006 cu modificările si completările ulterioare, a codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor.

Obiectivul nostru principal este popularizarea medierii ca modalitate de rezolvare amiabilă a conflictelor și ca alternativă la justiția clasică. În acest sens ne propunem să aducem la cunoștința publicului larg și instituțiilor private sau de stat avantajele pe care  procedura medierii le poate oferi comparativ cu metodele clasice de soluționare a litigiilor, cea mai cunoscută fiind instanța de judecată. Cu toate acestea nu dorim înlocuirea instanței de judecată dar ne propunem să creăm posibilitatea părților aflate în litigii de a alege, în cunoștință de cauză, modul cel mai avantajos de a-și soluționa conflictul.

Valorile pe care le promovăm sunt strâns legate de principiile medierii și profesiei de mediator și au la bază dialogul, neutralitatea, imparțialitatea, independența, autodeterminarea, acceptarea diversității și nediscriminarea.

Asociația Profesională de Mediere Pro Pact este o organizație neguvernamentală de interes public, înființată în anul 2011, la nivel național și înscrisă în Registrul Național de Evidență al Organizațiilor în Domeniul Medierii - Secțiunea I - Asociații Profesionale, la poziția 63.

 

3/ Cum devin membru în Asociaţia Profesională de Mediere Pro Pact?

Procedura de aderare în organizație este una simplă și se realizează, în cea mai mare parte prin intermediul site-ului. Pentru început trebuie să vă înscrieți pe site-ul nostru, ceea ce presupune crearea unui cont, prin completarea câmpurilor obligatorii din pagina de înscriere. În cel mai scurt timp, veți fi contactat de către o persoană din cadrul organizației noastre în vederea obținerii de detalii legate de activitatea d-voastră profesională ca mediator. Pe baza înformațiilor furnizate de d-voastră și validate ulterior de administrator, veți primi automat o cerere de aderare în format pdf., cu număr de înregistrare din registrul asociației. Tot ceea ce trebuie să faceți este să o descărcați, să o listați la imprimantă, să o semnați și să o trimiteți scanată la office@medierepropact.ro. Cererea d-voastră va fi soluționată cu ocazia primei ședințe a Consiliului Director al asociației.

În continuare, în cazul în care cererea de aderare va fi soluționată pozitiv, veți dobândi calitatea de membru al Asociației Profesionale de Mediere Pro Pact. Contul creat de d-voastră pe site-ul nostru, în vederea generării cererii de aderare, va fi inactiv, el devenind activ odată ce veți dori să intrați în comunitatea de utilizatori ai site-ului.

4/ Cum sunt organizați din punct de vedere profesional mediatorii?

Mediatorii își desfășoară activitatea în cadrul formelor de exercitare ale profesiei de mediator, respectiv, biroul de mediator, biroul de mediatori asociați, societatea civilă profesională de mediatori sau în  cadrul unei organizații neguvernamentale. De asemenea mediatorii pot fi angajați cu contract individual  de muncă în cadrul formelor enumerate mai sus.

Corpul profesional al mediatorilor este organizat, conform art.24 din Legea nr.192/2006 privind medierea , în asociații profesionale la nivel local sau național, ceea ce reprezintă în prezent un sistem nou cu multiple avantaje, atât în ce privește  mediatorii cât și  beneficiarii serviciilor de mediere. Astfel, spre deosebire de sistemele clasice, teritoriale, de organizare ale profesiilor liberale(ex. colegii, camere, barouri, etc.) mediatorii sunt liberi să adere sau să se asocieze în organizații profesionale ceea ce generează o concurență reală între asociații cu efect pozitiv în ce privește beneficiarii serviciilor de mediere.

5/ De ce să fac parte din comunitatea de utilizatori ai site-ului www.medierepropact.ro?

Membrii Asociației Profesionale de Mediere Pro Pact care fac parte din comunitatea de utilizatori ai site-ului www.medierepropact.ro beneficiază de multiple avantaje, atât în ce privește promovarea sa cât și în desfășurarea efectivă a activității sale. Vedeți avantajele.

6/ Ce paşi trebuie să urmez mai departe?

În continuare va trebui să finalizați procedura de înscriere în Tabloul Mediatorilor publicat de Consiliul de Mediere. Pentru a face acest lucru nu trebuie decât să trimiteți la Consiliul de Mediere o declarație a datelor ce vor fi înscrise în tablou la care să atașați cererea descărcată și semnată de d-voastră, cu mențiunea conform cu originalul.

7/ Care este taxa ce trebuie achitată pentru a deveni membru al Asociației Profesionale de Mediere Pro Pact?

Pentru a deveni membru în Asociația Profesională de Mediere Pro Pact nu se plătește nicio taxă. De asemenea asociația nu percepe sume de bani cu titlu de cotizații lunare, trimestriale sau anuale.