Medierea

 • este o procedură informală, confidenţială în care părţile îşi exprimă în mod liber punctele de vedere.
 • constituie un mod prin care se eficientizează comunicarea între părţi;
 • poate ajuta participanţii să identifice „miezul problemei”;
 • presupune termene scurte de soluţionare a conflictelor şi costuri reduse faţă de instanţa de judecată sau alte proceduri alternative de soluţionare a disputelor;
 • nu impune părţilor respectarea unor termene sau reguli stricte privind sarcina probei, aşa cum se întâmplă în istanţă.

 

 

Părţile 

 • deţin în permanenţă controlul asupra procesului decizional;
 • sunt singurele care iau hotărâri;
 • ajung să înţeleagă mai bine nu doar care  sunt neînţelegerile dintre ele, ci mai ales de ce au apărut aceste neînţelegeri;
 • îşi pot îmbunătăţi relaţia dintre ele;
 • beneficiază de facilităţi privind taxele judiciare de timbru.

 

Mediatorul

 • ascultă, ajută părţile să recadreze, să reformuleze, să rezume;
 • ajută părţile să identifice şi să se concentreze asupra aspectelor importante pentru ele;
 • sprijină părţile în generarea cât mai multor posibilităţi de soluţionare a diferendului;
 • nu impune propriile soluţii în rezolvarea neînţelegerii dintre părţi.

Dă mai departe