Asociația Profesională de Mediere Pro Pact este o asociație profesională în domeniul medierii, înființată în anul 2011, la nivel național și înscrisă în Registrul Național de Evidență al Organizațiilor în Domeniul Medierii- Secțiunea I - Asociații Profesionale, la poziția 63. Organizația a luat ființă în municipiul Oradea, unde și-a avut sediul principal, până în anul 2014. 

În prezent, sediul asociației este în Craiova, str. Șoimului, nr.6, județul Dolj.

Corpul profesional al mediatorilor este organizat, conform art.24 din Legea nr.192/2006 privind medierea , în asociații profesionale la nivel local sau național, ceea ce reprezintă în prezent un sistem nou cu multiple avantaje, atât în ce privește  mediatorii cât și  beneficiarii serviciilor de mediere. Astfel, spre deosebire de sistemele clasice, teritoriale, de organizare ale profesiilor liberale(ex. colegii, camere, barouri, etc.) mediatorii sunt liberi să adere sau să se asocieze în organizații profesionale ceea ce generează o concurență reală între asociații cu efect pozitiv în ce privește beneficiarii serviciilor de mediere.

Asociația Profesională de Mediere Pro Pact este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică având drept scop reprezentarea intereselor  profesionale ale membrilor, protejarea statutului lor si apărarea drepturilor acestora. În egală măsură susținem promovarea, sprijinirea, studiul şi practica medierii, în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 192/2006 cu modificările si completările ulterioare, a codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor.

Obiectivul nostru principal este popularizarea medierii ca modalitate de rezolvare amiabilă a conflictelor și ca alternativă la justiția clasică. În acest sens ne propunem să aducem la cunoștința publicului larg și instituțiilor private sau de stat avantajele pe care  procedura medierii le poate oferi comparativ cu metodele clasice de soluționare a litigiilor, cea mai cunoscută fiind instanța de judecată. Cu toate acestea nu dorim înlocuirea instanței de judecată dar ne propunem să creăm posibilitatea părților aflate în litigii de a alege, în cunoștință de cauză, modul cel mai avantajos de a-și soluționa conflictul.

Valorile pe care le promovăm sunt strâns legate de principiile medierii și profesiei de mediator și au la bază dialogul, neutralitatea, imparțialitatea, independența, autodeterminarea, acceptarea diversității și nediscriminarea.


Dă mai departe